Samenwerking Coöperatie A59 op gebied van hersenletsel en neuropsychiatrie werpt vruchten af

De samenwerking van vier GGZ organisaties binnen de Coöperatie A59 leidt o.a. tot een betere zorg voor mensen met hersenletsel en neuropsychiatrie. De cliënt kan dichterbij huis de gepaste zorg ontvangen, wat bijdraagt aan het versterken van eigen regie voor cliënt en naasten.

HoogspecialistischezorgPNGVan elkaar leren en samenwerken. Elkaar versterken waar mogelijk, zodat de cliënten de beste én de meest ‘up to date’ zorg ontvangen. Vanuit deze uitgangspunten werken medewerkers van GGz Breburg, GGZ Oost Brabant, GGZ Westelijk Noord Brabant en Reinier van Arkel, samen in de Brabant Academie.

Zo ook op het gebied van hersenletsel en neuropsychiatrie. Hoe gaan we (meer) netwerkzorg opstarten voor mensen met hersenletsel én een psychiatrische stoornis in de regio A59 en bij de samenwerkende partners? Met deze vraag ging in 2016 het project Hoog Specialistische GGZ (HS GGZ) van start. Doel van dit project is om onze zeer gespecialiseerde kennis bij elkaar te brengen, te ontwikkelen en te verspreiden.

Resultaten

Het signaleren en doorverwijzen zijn de belangrijkste verbeterpunten bij de huidige aanpak.

Vooral de bewustwording van het zien van het hersenletsel in combinatie met de psychiatrische stoornis is de belangrijkste inzet. Hiervoor zijn per instelling minimaal twee aandachtfunctionarissen op het gebied van hersenletsel en neuropsychiatrie aangesteld. Hierdoor groeit de bewustwording van aan hersenletsel gerelateerde problematiek. Er is consultatie mogelijk; telefonisch, face to face met behandelaar/expert of door middel van een videoconference met behandelaar en patiënt.

Door deze samenwerking is specifieke kennis eerder bij de cliënt. De cliënt gaat sneller in de juiste zorgketen, waardoor er een snellere gepaste behandeling gaat plaatsvinden. Deze kan de behandelingsduur verkorten. Doordat de samenwerkende organisaties expertise beschikbaar stellen aan elkaar, werken we efficiënter en verbeteren we de cliëntenzorg. We hopen zo opnames te voorkomen.

Ook heeft de werkgroep een sociale kaart ontwikkeld van de Hersenletselzorg/ Niet Aangeboren Hersenletsel zorg per instelling/regio. Hierdoor is er goed zicht op welke zorg waar geboden wordt.

Het hele projectplan vind je hier. Daar lees je ook welke collega’s deel uitmaken van deze werkgroep en vind je informatie over het kwaliteitssysteem Hoogwaardige Specialistische GGZ zorg

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zorgmanager

Hoogspecialistisch centrum voor Hersenletsel en Neuropsychiatrie en somatische zorg