Publicatie artikel in Tijdschrift voor Vaktherapie door onderzoeker van de onderzoekslijn eetstoornissen

Hanneke van der Heijden, psychomotisch therapeut bij  Hoogspecialistisch Centrum voor Eetstoornissen heeft in samenwerking met Marlies Rekkers, Marjon Voskamp, Sonja Scheurs en Aurélie van Nieuwenhuijse van Amarum en Emergis, een artikel gepubliceerd in het 'Tijdschrift voor Vaktherapie'.

In dit artikel belichten zij hoe psychomotorische therapie (PMT) ingezet kan worden in de evidence-based cognitieve gedragstherapeutische behandeling voor eetstoornissen (CBT-E; Cognitive Behavioural Therapy Enhanced van professor Christopher Fairburn, Oxford University).

Handvatten
Meer specifiek geeft het artikel zeer concrete handvatten en voorbeelden hoe PMT geïntegreerd kan worden in het CBT-E protocol aan de hand van de door Fairburn beschreven in stand houdende mechanismen van de eetstoornis. Zo kan overwaardering van lichaam en gewicht aangepakt worden door het visueel maken in de behandelruimte aan de hand van een cirkel voor zelfwaardering, het zichtbaar en voelbaar maken van body check gedrag en positieve lichaamsexposure.

Juist omdat het vaak als een uitdaging gezien wordt om verbale en non-verbale therapieën te integreren, laat dit artikel zien hoe beide vormen van therapie elkaar juist kunnen versterken en hoe dit praktisch in te vullen is. Bij het Hoogspecialistisch Centrum voor Eetstoornissen is de werkwijze uit het artikel al een tijd geïmplementeerd in de behandeling door ons team van psychomotore therapeuten naar grote tevredenheid van zowel het team als patiënten.

Bron: Joyce Maas (Senior Onderzoeker ESS)