Nieuw: Kwaliteitssysteem Wetenschappelijk Onderzoek

Het Wetenschapsbureau van de Brabant Academie is gestart met het Kwaliteitssysteem Wetenschappelijk Onderzoek. Hiermee is op één plaats zichtbaar en vindbaar welke processen, procedures en (werk)instructies van toepassing zijn bij de voorbereiding, uitvoering en afronding van wetenschappelijk onderzoek. 

In het systeem staat omschreven hoe en door wie de relevante stappen uitgevoerd moeten worden, bij mensgebonden studies die opgezet en uitgevoerd worden binnen (één van) de vier Brabant Academie organisaties (GGz Breburg, GGZ Oost Brabant, GGZ WNB, Reinier van Arkel). Het kwaliteitssysteem is toegankelijk voor alle onderzoekers en andere betrokkenen/belanghebbenden zoals opleiders en managers, binnen de Brabant Academie. 

Standard Operating Procedures
In een Sharepoint-omgeving zijn per organisatie de ‘Standard Operating Procedures’ (SOPs) te vinden. Hierin staan de onderzoeksprocedures beschreven die nodig zijn voor het voorbereiden, uitvoeren en afsluiten van wetenschappelijk mensgebonden onderzoek. Er is bijvoorbeeld een SOP voor het schrijven van een onderzoeksvoorstel, en voor het indienen van het onderzoeksdossier bij de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek van de eigen organisatie.

Door het gebruik van stroomdiagrammen of door het gebruik van filters is zichtbaar welke SOPs in welke fase van het onderzoek van toepassing zijn, en bij welk type onderzoek.

Handleiding en scholing

Er is een handleiding beschikbaar in de vorm van een ‘quick reference card’ en een uitgebreider instructiedocument. De medewerkers van het Wetenschapsbureau dragen zorg voor het geven van nadere scholing in het gebruik van het Kwaliteitssysteem (planning: vanaf eerste kwartaal 2021).

Vragen?

Neem contact op met één van de leden van het Wetenschapsbureau.


BvH 20190930 017 2