Nieuwsbrief A59 februari 2021 is uit!

De eerste nieuwsbrief A59 van 2021 is uit. Hierin onder meer:

  • Brabant Academie naar een lichte bestuursvorm, als een netwerkorganisatie;
  • Samenvatting van het implementatieplan van de werkgroep Psyche en Soma GGZ, netwerkzorg;
  • Stand van zaken data- en studiemanagementsysteem Wetenschapsbureau;
  • Bericht van FacZo: nieuwe versie AXI (inkoopsysteem) in gebruik.

Nieuwsbrieven teruglezen?