Uitnodiging oratie prof.dr.mr. Elisa van Ee

Op 21 september 2022 om 16.00 uur zal Elisa van Ee, hoogleraar aan de faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit, vanwege de door Reinier van Arkel ingestelde leeropdracht Psychotraumatologie in ontwikkelingsperspectief, haar inaugurele rede uitspreken in de aula van de Radboud Universiteit te Nijmegen. De titel van de rede is Nieuw Licht. Aansluitend vindt een receptie plaats.

Uitnodiging