Projecten

Wetenschappelijk onderzoek

Regionaal project Suïcidepreventie Noord-Brabant (SUPREMOCOL)

Doel project

Het doel van het project is om een daling van 20% in het aantal zelfdodingen in Noord-Brabant te bewerkstelligen door de communicatie in de ketenzorg voor mensen met suïciderisico te verbeteren. Het project berust op vier pijlers:

 1. Implementatie van een online monitoringssysteem met beslissingsondersteuning waarin professionals mensen bij wie sprake is van een verhoogd suïcide risico kunnen aanmelden;
 2. Mede bevorderen van het tot stand komen van snelle toegang tot de specialistische geestelijke gezondheidszorg voor mensen die zijn aangemeld in het monitoringssysteem;
 3. Inzet van getrainde verpleegkundigen volgens het Collaborative Care model en bevordering van de onderlinge samenwerking;
 4. Bieden van een jaar lang telefonische monitoring van de continuïteit van zorg en het suïciderisico aan mensen die zijn aangemeld in het monitoringssysteem.

Trefwoorden

 • SUPREMOCOL
 • Suïcide
 • Suïcidepreventie
 • Noord-Brabant
 • Monitoringssysteem
 • Snelle toegang
 • Collaborative care
 • Telefonische monitoring
 • Ketenzorg

Publicaties en presentaties 

 • Eerste startbijeenkomst ketenpartners, 6 december 2016, Tilburg University
 • Presentatie door C. van der Feltz-Cornelis op de behandelarendag ‘Suïcidepreventie’, 8 december 2016, GGzE
 • Presentatie door C. van der Feltz-Cornelis op het jubileumsymposium ‘Samen Verder’, 13 december 2016, GGz Breburg
 • Tweede startbijeenkomst ketenpartners, 7 februari 2017, GGz Westelijk Noord-Brabant
 • Posterpresentatie door C. van der Feltz-Cornelis op het Second Roman Forum on Suicide, 31 maart 2017, Rome, Italië
 • Referaat door E. Hofstra en Ch. van Nieuwenhuizen bij Breburg Academie GGz, 12 april 2017, NHTV in Breda
 • Symposium door C. Van der Feltz-Cornelis, K. Thompson, A. van Reekum, R. Kleppe & E. Hofstra op de Annual Meeting American Psychiatric Association. San Diego, Verenigde Staten, 23 mei 2017
 • Presentatie door I. Elfeddali bij studiedag over Suïcidepreventie; georganiseerd door Avans Hogeschool – Academie voor Gezondheidszorg en GGz Breburg
 • Publicatie: Hofstra, E., Elfeddali, I., Bakker, M., de Jong, J. J., Van Nieuwenhuizen, C., & van der Feltz-Cornelis, C. M. (2018). Springtime Peaks and Christmas Troughs: a national longitudinal population-based study into suicide incidence Time Trends in the Netherlands. Frontiers in psychiatry, 9, 45.
 • Presentatie door C. van der Feltz, Ch. van Nieuwenhuizen, J.J. de Jong, M. Bakker, I. Elfeddali, & E. Hofstra op het Symposium op European Congress of Psychiatry. Nice, Frankrijk, 3-6 maart 2018
 • Posterpresentatie door C. van der Feltz-Cornelis, E. Hofstra, I. Elfeddali, M. Bakker, J.J de Jong & Ch. van Nieuwenhuizen bij WPA Section on Epidemiology and Public Health. New York, USA, 2 mei 2018
 • Workshop door E. Hofstra bij Symposium Brabant Academie ‘Leren van elkaar: wetenschappelijk onderzoek in de praktijk’. Rosmalen, Nederland, 31 mei 2018
 • Posterpresentatie door I. Elfeddali & E. Hofstra bij Symposium Brabant Academie ‘Leren van elkaar: wetenschappelijk onderzoek in de praktijk’. Rosmalen, Nederland, 31 mei 2018
 • Presentatie door E. Hofstra bij Symposium Personalized Medicine. Tilburg, Nederland, 14 februari 2019
 • Presentatie door I. Elfeddali & E. Hofstra bij afscheidssymposium Ariette van Reekum. Tilburg, Nederland, 11 september 2019.
 • Publicatie: Hofstra, E., Van Nieuwenhuizen, Ch., Bakker, M., Özgül, D., Elfeddali, I., de Jong, J.J., & van der Feltz-Cornelis, C. M. (2019). Effectiveness of suicide prevention interventions: A systematic review and meta-analysis. General Hospital Psychiatry.

Relevante links

Dr. Iman Elfeddali
Dr. Iman ElfeddaliProjectleider en copromotor GGz Breburg
(Hoofd)Onderzoeker
Prof. dr. Christina van der Feltz-Cornelis
Prof. dr. Christina van der Feltz-CornelisPromotor Hull York Medical School
Prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen
Prof. dr. Chijs van NieuwenhuizenPromotor GGzE Tilburg University
Dr. Sjakko de Jong
Dr. Sjakko de Jong Medeprojectleider GGz Breburg
Dr. Margot Metz
Dr. Margot MetzMedeprojectleider GGz Breburg Tilburg University
Dr. Emma Hofstra
Dr. Emma HofstraBeleidsmedewerker GGz Breburg