Uitnodiging oratie prof.dr.mr. Elisa van Ee

Op 21 september 2022 om 16.00 uur zal Elisa van Ee, hoogleraar aan de faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit, vanwege de door Reinier van Arkel ingestelde leeropdracht Psychotraumatologie in ontwikkelingsperspectief, haar inaugurele rede uitspreken in de aula van de Radboud Universiteit te Nijmegen. De titel van de rede is Nieuw Licht. Aansluitend vindt een receptie plaats.

Uitnodiging

Nieuwsbrief A59 april 2022 is uit

Henk Vlassak (programmamanager A59) over de samenwerking binnen A59 tijdens de covid-19 pandemie: "We konden op elkaar leunen, we stonden er niet alleen voor". Je leest het in de nieuwsbrief A59 die vandaag is uitgekomen.

Hierin nieuws over Afas, een terugblik op de wetenschapsprijs, Ovid trainingen en informatie over Research Manager, een nieuw studie- en datamanagementsysteem.

Nieuwsbrief april 22

Bron: stuurgroep A59