Welkom bij de Brabant Academie!

Hier werken medewerkers van GGz Breburg, GGZ Oost Brabant, GGZ Westelijk Noord-Brabant en Reinier van Arkel, samen op het gebied van kennisdelen, opleiden en onderzoek. Van elkaar leren en samenwerken. Elkaar versterken waar mogelijk, zodat onze cliënten de beste en meest up to date zorg ontvangen.

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Agenda / webinars

21 sept 10.30 uur

Symposium Elisa van Ee

Symposium: Stress, trauma en relaties vanuitlevensloopperspectief. (Radboud Universiteit Nijmegen)

Door prof.dr.mr. Elisa van Ee

Informatie

21 sept 10.30 uur

4 oktober 2022

Refereerochtend GGZ WNB

Joram van Immerzeel: MDMA gebruikt bij de behandeling van therapieresistente PTSS

Margreet van der Wiel:Traumaherstelgroep. Een verkenning

Rebecca Laros: Gendervariatie, genderdysforie en de relatie met Autisme Spectrum Stoornis bij jeugdigen

Programma

10 oktober 19-21 uur

Publiekslezing Reinier van Arkel

Publiekslezing Reinier van Arkel

3 hoogleraren vertellen over hun onderzoek en de link naar de praktijk.

Info en aanmelden

10 oktober 19-21 uur

17 oktober 12.30 - 18 uur

Bijeenkomst promovendi

Locatie: Reinier van Arkel. Inhoud volgt!

19 oktober 2022, 17.55 tot 20.05 uur

Referaat Breburg Academie

Referaat 1: Zingeving bij ouderen met autisme – een fenomenologisch onderzoek (eindreferaat) door C van Osch, werkzaam als VIOS bij Centrum Senioren GGz Breburg

Referaat 2: Onderzoek naar de ervaringen van deelnemers aan de vaardigheidstraining emotieregulatiestoornis voor senioren (eindreferaat) door ECM Derks, werkzaam als VIOS bij CentrumSenioren GGz Breburg

Referaat 3: Een schaduwzijde van (echt)scheiding (eindreferaat) door drs. MCAM Van der Poel, werkzaam als GIOS bij GGz Breburg, Centrum Jeugd afdeling Emotie en Persoonlijkheid

Info en aanmelden

19 oktober 2022, 17.55 tot 20.05 uur

7 december 2022, 17.55 tot 20.05 uur

Referaat Breburg Academie

Info volgt

15 december 2022

Refereerochtend GGZ WNB

Davy Brugman (KP i.o.) Info volgt.

15 december 2022

18 januari 2023, 17.55 tot 20.05 uur

Referaat Breburg Academie

Info volgt