Welkom bij de Brabant Academie!

Hier werken medewerkers van GGz Breburg, GGZ Oost Brabant, GGZ Westelijk Noord-Brabant en Reinier van Arkel, samen op het gebied van kennisdelen, opleiden en onderzoek. Van elkaar leren en samenwerken. Elkaar versterken waar mogelijk, zodat onze cliënten de beste en meest up to date zorg ontvangen.

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Agenda / webinars

08 februari van 15.30-17.00 uur

Webinar kwaliteitssysteem Wetenschappelijk Onderzoek

Aanmelden bij de contactpersoon WO van de eigen organisatie.

08 februari van 15.30-17.00 uur

10 februari van 10.00-11.30 uur

Webinar kwaliteitssysteem Wetenschappelijk Onderzoek

Aanmelden via de contactpersoon Wetenschappelijk Onderzoek van de eigen organisatie