Welkom bij de Brabant Academie!

Hier werken medewerkers van GGz Breburg, GGZ Oost Brabant, GGZ Westelijk Noord-Brabant en Reinier van Arkel, samen op het gebied van kennisdelen, opleiden en onderzoek. Van elkaar leren en samenwerken. Elkaar versterken waar mogelijk, zodat onze cliënten de beste en meest up to date zorg ontvangen.

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Agenda / webinars

15 maart 2023, 18 - 20 uur

Referaat Breburg Academie

Info volgt

15 maart 2023, 18 - 20 uur

21 maart 2023, 16 – 17 uur

Referaat Reinier van Arkel

ADHD en de levensloop; de consequenties van de diagnose ADHD

Dr. Pieter-Jan Carpentier, psychiater Reinier van Arkel

Info

21 juni 2023, 18 - 20 uur

Referaat Breburg Academie

Info volgt

21 juni 2023, 18 - 20 uur

26 mei :16.15 uur

Oratie prof. dr. Koen Grootens

'Gedeelde besluitvorming bij deGedeelde besluitvorming bij debehandeling van patiënten met ernstige psychischeaandoeningen'.

Informatie

20 september 18 - 20 uur

Referaat Breburg Academie

Info volgt

20 september 18 - 20 uur

25 oktober 18 - 20.00 uur

Referaat Breburg Academie

Info volgt

13 december 18 - 20 uur

Referaat Breburg Academie

Info volgt

13 december 18 - 20 uur