Welkom bij de Brabant Academie!

Hier werken medewerkers van GGz Breburg, GGZ Oost Brabant, GGZ Westelijk Noord-Brabant en Reinier van Arkel, samen op het gebied van kennisdelen, opleiden en onderzoek. Van elkaar leren en samenwerken. Elkaar versterken waar mogelijk, zodat onze cliënten de beste en meest up to date zorg ontvangen.

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Agenda / webinars

7 december, 18 -20 uur.

Referaat Breburg Academie

  • Mickey Hoek (psychiater): de invloed van chronische stress en gebrek aan veiligheid op de immunologie.
  • Pieter Vissers (psychiater): de werking, bijwerkingen/complicaties, de plaats in de behandeling en opvolging van Deep Brain Stimulation bij depressie. 

Programma en aanmelden

7 december, 18 -20 uur.

15 december, 9 tot 12 uur

Refereerochtend GGZ WNB

  • ‘Burn-out bij hulpverleners in de GGZ: Hoe zorgen we goed voor onszelf?’ (Davy Brugman)
  • ‘Transities in de ouderenpsychiatrie van GGZWNB; een ontwerpgericht onderzoek’ (Sandra Konings–Koks)
  • ‘Is de meldcode wel nodig in de psychiatrie?’ (Mark Jansen)

Info en aanmelden

16 december 8.30 - 17.30

Kennisfestival Reinier van Arkel

Netwerkzorg.

Voorlopig programma

16 december 8.30 - 17.30

18 januari 2023, 17.55 tot 20.05 uur

Referaat Breburg Academie

Info volgt

15 maart 2023, 18 - 20 uur

Referaat Breburg Academie

Info volgt

15 maart 2023, 18 - 20 uur

26 mei :16.15 uur

Oratie prof. dr. Koen Grootens

'Gedeelde besluitvorming bij deGedeelde besluitvorming bij debehandeling van patiënten met ernstige psychischeaandoeningen'.

Informatie

21 juni 2023, 18 - 20 uur

Referaat Breburg Academie

Info volgt

21 juni 2023, 18 - 20 uur

20 september 18 - 20 uur

Referaat Breburg Academie

Info volgt

25 oktober 18 - 20.00 uur

Referaat Breburg Academie

Info volgt

25 oktober 18 - 20.00 uur

13 december 18 - 20 uur

Referaat Breburg Academie

Info volgt