Welkom bij de Brabant Academie!

Hier werken medewerkers van GGz Breburg, GGZ Oost Brabant, GGZ Westelijk Noord-Brabant en Reinier van Arkel, samen op het gebied van kennisdelen, opleiden en onderzoek. Van elkaar leren en samenwerken. Elkaar versterken waar mogelijk, zodat onze cliënten de beste en meest up to date zorg ontvangen.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Agenda / webinars

05 oktober 2021

Refereerochtend GGZ Westelijk Noord-Brabant

Referaat 1: Hoogbegaafdheid: presentatie, diagnostiek en klinische praktijk (9-10.30uur)

Referaat 2: Online groepsleertherapie: een innovatieve spin-off van corona (10.45-11.30 uur)

Programma 

05 oktober 2021

8 november

Sluitingsdatum Brabant Academie Wetenschapsprijs!!

9 november 2021

Netwerkbijeenkomst A59/Brabant Academie

Verdere informatie volgt!!

9 november 2021

09 december 2021

Refereerochtend GGZ Westelijk Noord-Brabant

Programma volgt