Welkom bij de Brabant Academie!

Hier werken medewerkers van GGz Breburg, GGZ Oost Brabant, GGZ Westelijk Noord-Brabant en Reinier van Arkel, samen op het gebied van kennisdelen, opleiden en onderzoek. Van elkaar leren en samenwerken. Elkaar versterken waar mogelijk, zodat onze cliënten de beste en meest up to date zorg ontvangen.

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Agenda / webinars

23 maart 2021

Webinar ‘Slapend ziek worden; etiologie van een depressie’ en ‘Geneeskundige verklaring als voorspeller van dwangmaatregelen.’

23 maart 2021