Deskundigheidsbevordering

Deskundigheidsbevordering Brabant Academie

Diverse ontwikkelingen in de zorg, maatschappelijk, demografisch, technologisch en landelijk, volgen elkaar snel op. We vinden het belangrijk dat medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen in hun loopbaan en steeds nieuwe kennis en vaardigheden opdoen. Vanuit de Brabant Academie verzorgen en ontwikkelen we leeractiviteiten over actuele onderwerpen binnen de geestelijke gezondheidszorg. Daarbij gaat het om cursussen, bijvoorbeeld een cursus voor zij-instromers of de-escalerend werken, bijeenkomsten, e-learnings en wetenschappelijke referaten.

Werk je bij een van de GGZ instellingen van de Brabant Academie? Dan vind je de e-learnings en trainingen ed via je eigen leeromgeving op intranet. Veel leerplezier!

Een leven lang leren en ontwikkelen 

Een leven lang leren en ontwikkelen is een belangrijk thema binnen de Brabant Academie. Door veel leermogelijkheden te bieden willen we medewerkers binden, boeien en motiveren. Het is goed voor jou als medewerker, voor de organisatie én voor de cliënt. Een gemotiveerde en goed opgeleide medewerker levert immers betere zorg.

Wat heeft de Brabant Academie jou als medewerker te bieden?  

Binnen de Brabant Academie hebben we een aantal pijlers benoemd: 

  1. Expertise van medewerkers vinden en benutten: inzichtelijk maken welke expertise aanwezig is en deze actief inzetten bij leer- en ontwikkelactiviteiten;
  2. Werkplek-leren bevorderen, ondersteunen en faciliteren: uitgaande van 70:20:10 principe zorgen we ervoor dat in leer-en ontwikkeltrajecten naast e-learning en training aandacht wordt besteed aan werkplek-leren, zowel sociaal als individueel;
  3. Duurzame inzetbaarheid; 
  4. Initiële opleidingen.

Vanuit verschillende expertises: opleidingen, management, HR en initiële opleidingen, ontwikkelen we producten om een leven lang ontwikkelen te faciliteren.  

Referaten

Medewerkers van de vier organisaties kunnen bij elkaar referaten volgen. Kijk hiervoor op de agenda.

Ook bij Reinier van Arkel worden maandelijks wetenschappelijk referaten georganiseerd. Deze vind je niet op de agenda. Meer informatie bij opleidingpsychiatrie@reiniervanarkel.nl .

Bijeenkomsten

Cursussen en e-learning voor externen

Met behulp van E-learning kun je leren op een moment dat het jou uitkomt. En op een plek die voor jou fijn is. De Brabant Academie heeft een aantal actuele e-learnings ontwikkeld, die wellicht ook voor jou of jouw organisatie bruikbaar zijn.

Lees meer over het aanbod:

Contact

Wil je meer weten over het cursusaanbod voor externen? We staan je graag te woord.

E  ikhebeenvraag@brabantacademie.nl