Deskundigheidsbevordering

E- learning: DSM-5
wat zijn de belangrijkste veranderingen t.o.v. DSM-IV?

Doelgroep

Deze e-learning module is voor hulpverleners in de GGZ die werken met het classificatiesysteem DSM-5 (o.a. psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, artsen en verpleegkundig specialisten).

Om deze e-learning module te kunnen volgen is basiskennis van DSM-IV nodig.  

Context

Vanaf 1 januari 2017  is de zorg binnen de ggz geclassificeerd via het classificatiesysteem DSM-5. De DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5) is een gereviseerd classificatiesysteem waarin internationale afspraken zijn vastgelegd over welke criteria van toepassing zijn voor een bepaalde psychische stoornis op basis van (nieuwe) wetenschappelijke inzichten.

Deze e-learning module DSM-5 geeft je een duidelijk overzicht van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de DSM-IV. Alle wijzigingen worden toegelicht en er wordt verdiepende informatie aangeboden die je als naslagwerk kunt raadplegen.

Inhoud

De e-learning module bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Wat is DSM-5?
  • Wat is er veranderd? De zeven grootste veranderingen t.o.v. DSM-IV
  • Goed om te weten
  • Alle belangrijke wijzigingen: toelichting op de belangrijkste wijzigingen per hoofdstuk
  • Meer weten?

Resultaat

Na het volgen van de e-learning module weet je:

  • wat DSM-5 is;
  • wat de clusters, hoofdstukken en classificaties in DSM-5 zijn;
  • wat de belangrijkste wijzigingen zijn ten opzichte van de DSM-IV (per hoofdstuk).

Praktische info

Werkvorm/werkwijze

Deze e-learning module bestaat uit theorie en kan tevens als naslagwerk gebruikt worden.

Duur

De e-learning duurt gemiddeld 1 uur 

Kosten

Kosten op aanvraag

Meer informatie

Stuur een bericht naar  ikhebeenvraag@brabantacademie.nl of vul het informatieformulier in.

Graag alle velden invullen.
Graag alle velden invullen.