Deskundigheidsbevordering

Bijeenkomst promovendi

Meisje met worstenbroodjeBinnen de Brabant Academie werken medewerkers van GGz Breburg, GGZ Oost Brabant, GGZ Westelijk Noord-Brabant en Reinier van Arkel, samen op het gebied van kennisdelen, opleiden en onderzoek. Van elkaar leren en samenwerken, dat is ons doel. Elkaar versterken waar mogelijk, zodat onze cliënten de beste en meest up to date zorg ontvangen. 

DATUM : 31 maart 2020
TIJD : 16.00 tot 18.30 uur
LOCATIE : GGz Breburg, Jan Wierhof 7, 5017 WD, Tilburg


Wij nodigen je van harte uit om samen met andere promovendi van de bovengenoemde vier organisaties bij elkaar komen. Doel van deze bijeenkomst is dat je ervaringen en successen kunt delen, ziet waar samenwerking en uitwisseling van kennis, kwaliteiten en capaciteiten met andere promovendi mogelijk is.

Programma:  

  • 16.00 uur: Inloop
  • 16.15 uur: Inleiding Loes Hogenhuis, manager Brabant Academie
  • 16.25 uur: Yvonne Stikkelbroek, klinisch psycholoog: Opleiden in de GGZ
  • 16.40 uur: Laura van der Leest, wetenschapsbureau: wat heeft de Brabant Academie je te bieden bij het doen van onderzoek?
  • 16.50 uur: pauze
  • 17.00: In kleine groepjes: pitch je onderzoek. Waar ben je mee bezig? Waar loop je tegenaan?
  • 17:40: Netwerken met 2 kaarten: op de ene staat wat je in de aanbieding hebt, op de andere zet je waar je naar op zoek bent.

Aanmelden t/m 25 maart. We hopen je te zien op 31 maart!

Graag alle velden invullen.