We delen onze deskundigheid

Kwaliteitssysteem Hoogwaardige Specialistische GGZorg A59 Werkgroep NAH

De begeleidingscommissie heeft het plan en bijhorende presentatie beoordeeld aan de hand van onderstaande criteria (december 2018). Men ziet dat er hard gewerkt is door de werkgroep NAH onder leiding van Mebeline Boon en is verheugd met de gekozen ambities. De begeleidingscommissie ondersteunt het plan en zal dit voorleggen aan de afgevaardigden vanuit de stuurgroep begin februari 2019.

Bij elk criteria zijn opmerkingen geplaatst die de score weergeven, adviezen vanuit de begeleidingscommissie of tips. De werkgroep kan op elk criteria een ontwikkelslag maken. 

Doel

 • Kwaliteit van hoogwaardige specialistische zorg in de breedte evalueren aan de hand van vermelde criteria.
 • Kwaliteitsontwikkeling stimuleren, meten van progressie.
 • Criteria zijn goed beschreven, goed onderbouwd en effectief
 • Zorg dicht(-er)bij de cliënt georganiseerd
 • Zorg makkelijk op- en afschalen.

Het kwaliteitssysteem wordt per werkgroep ingevuld. Door middel van het kwaliteitssysteem in te vullen wordt zichtbaar en aangetoond hoe en in welke mate het netwerk van professionals hooggespecialiseerd zorg verlenen. De groei van de kwaliteit van het hoog specialistische programma wordt gemonitord.

Criteria 1 Gespecialiseerde organisatorische eenheid/ samenwerkingsverband

Duidelijk is in welke patiëntengroep de organisatorische eenheid is gespecialiseerd. een geformaliseerd samenwerkingsverband met een heldere en herkenbare structuur rondom een specifieke patiëntengroep, waarbij aantoonbaar sprake is van integratie van diagnostiek, behandeling, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en kennisverspreiding en waarbij het gaat om een geloofwaardige en op continuïteit gerichte omvang. Dit kan bijvoorbeeld ook een zorgprogramma, een zorgpad of een formeel netwerk zijn.

Toelichting; Onderbouw dit met een beschrijving of overzicht van:

 1. De doelgroep;
 2. Welke specifieke deskundigheid;
 3. Hoe is de samenwerking met het specialistische team? Hoe ziet het team/netwerk eruit?
 4. Welke locaties en grootte (ambulant, dagklinisch, klinisch), complete zorgaanbod (diagnostiek en behandeling)?

Niveaus van ontwikkeling;

 1. Er is geen specialist/ aandachtsfunctionaris in de samenwerkende organisaties
 2. Er is een specialist/ aandachtsfunctionaris in elke organisatie
 3. Er is een team specialisten
 4. Het zorgpad is uniform in de verschillende organisaties

Opmerking; In het plan is goed terug te lezen waar men zich naar toe wil ontwikkelen, namelijk 2 specialisten per organisatie die elkaar goed weten te vinden; nivo 2. De begeleidingscommissie ondersteunt dit voorstel en de ontwikkelrichting. In de toekomst zal men gaan zien dat er gestimuleerd gaat worden vanuit zorgverzekeraars dat er meteen vanuit de keten samengewerkt moet gaan worden.