Psychotrauma

Sociaal-emotionele ontwikkeling
kan depressieve klachten verminderen 

De vakgroep Psychotrauma wil de kwaliteit van de specialistische traumazorg verbeteren. Daarnaast is het doel hoogspecialistische traumazorg goed toegankelijk te maken voor cliënten uit het werkgebied van de A59. Zodat de cliënt kan rekenen op een kwalitatief goede behandeling binnen de specialistische traumazorg en een opschaling van zorg wanneer nodig. Hiervoor vindt de behandeling zoveel mogelijk dichtbij huis plaats.

Wij verwachten najaar 2020 ons werkplan aan de stuurgroep te kunnen aan bieden. In het plan staan afspraken over een norm met betrekking tot diagnostiek en behandeling binnen de specialistische traumazorg. Tevens maken we werkafspraken met betrekking tot de inzet van hoog specialistische zorg om de kwaliteit te bevorderen en de toegankelijkheid te verbeteren.

De medewerker wordt toegerust in evidence-based methodes en richtlijnen rond traumabehandeling. Wanneer deze ontoereikend zijn is consultatie of opschaling van zorg mogelijk.

Contactpersonen