Vakgroep Antisociaal gedrag

De vakgroep Antisociaal gedrag wil goede zorg voor cliënten met antisociaal gedrag in zowel de reguliere als forensische GGZ toegankelijk maken in de hele A59 regio.

Hierdoor krijgt de cliënt met antisociaal gedrag betere toegang tot zorg en een behandelaanbod dat beter aansluit.

We onderzoeken het aanbod en de visie op antisociaal gedrag in de verschillende instellingen en werken aan een visie over hoe we het aanbod in de hele regio kunnen vormgeven.

Medewerkers krijgen, door meer training en scholing, meer deskundigheid in hoe deze doelgroep te behandelen en bejegenen.

Contactpersonen