Projecten

Wetenschappelijk onderzoek

APOLO: Adolescenten en hun Persoonlijkheids-Ontwikkeling een Longitudinaal Onderzoek

Onderzoekslijn: persoonlijkheidsproblematiek


Doel project

APOLO staat voor Adolescenten en hun PersoonlijkheidsOntwikkeling: een Longitudinaal Onderzoek. Het doel van dit onderzoek is:

 1. Het verbreden van de kennis over de wisselwerking tussen de drie lagen van persoonlijkheid (persoonlijkheidstrekken, karakteristieke adaptaties en de narratieve identiteit) in de adolescentie. In het onderzoeksproject APOLO wordt er specifiek gefocust op factoren die worden verondersteld betrokken te zijn bij een maladaptieve persoonlijkheidsontwikkeling in adolescenten.
 2. Het onderzoeken welke verbanden er bestaan tussen deze conceptualisatie van persoonlijkheid met facetten uit drie lagen en persoonlijkheidspathologie zoals dit zich uit in het dagelijks leven en functioneren van adolescenten.

Achtergrond

Persoonlijkheidsproblemen kunnen zorgen dat jongeren op veel levensgebieden vast lopen en het leven als uitzichtloos ervaren. Er is weinig bekend over persoonlijkheidsproblemen bij jongeren en in de GGZ is hier weinig aandacht voor, deels vanwege angst voor stigmatisering. Dit resulteert in misdiagnoses, onnodig lijden en lange inadequate behandelingen. De cohort-studie APOLO focust zich op de persoonlijkheidsontwikkeling van kwetsbare jongeren. Op jonge leeftijd zijn er nog veel mogelijkheden om een problematische ontwikkeling terug te buigen als er, met respect voor individuele kwetsbaarheden, veerkracht en de sociale context, aandacht is voor vroege signalen van persoonlijkheidsproblemen. Als we begrijpen hoe deze problemen ontstaan en welke signalen hierop wijzen, kan dit voor iedere cliënt richting geven aan de behandelindicatie.

Opzet van het onderzoek

Het project APOLO onderzoekt een klinische groep adolescenten (12-23 jaar) die zijn aangemeld bij GGZ instellingen Reinier van Arkel en Vincent van Gogh. Er zal twee keer per jaar, gedurende een periode van drie jaar, data worden verzameld. Dit gebeurt middels online vragenlijsten en een kort semi-gestructureerd interview. Dataverzameling bij ouders zal gebeuren met online vragenlijsten. De huidige gegevensverzameling is slechts iets uitgebreider dan normaal gesproken in de Routine Outcome Monitoring wordt toegepast. De gegevens kunnen direct door de behandelaar worden gebruikt ten behoeve van het diagnostisch of behandelingstraject.

Verwachte resultaten

Niet meteen de juiste hulp ontvangen voor problematiek waarmee een jongere zich aanmeldt is frustrerend en demotiverend voor cliënten en hun ouders. Het zorgt voor inadequate lange zorgtrajecten, mogelijk gemiste schoolkansen en verlies van vertrouwen in de hulpverlening. APOLO wil hier verandering in brengen door via tijdige onderkenning van persoonlijkheidsproblemen, jongeren tijdig toe te leiden naar interventies die aansluiten bij hun unieke individuele ontwikkeling en het dagelijks leven. Naast verslaglegging in wetenschappelijke artikelen, worden de resultaten worden gebruikt om advies te geven ten behoeve van vroeg-detectie en vroeg-interventie bij


Leden projectteam:

Ook betrokken als onderzoekers (v.l.n.r.): Odilia Laceulle, Mark Nijssen, Desiree Florisson, Ben Baaijens, Lucia van den Aardweg, Nina Verduijn, Nagila Koster, Marcel van Aken, Anne Douven, Laurien Passtoors, Paul van der Heijden, Paul Span, Kirsten Adema.


Trefwoorden

 • Kinderen
 • Adolescenten
 • vroeg-detectie
 • persoonlijkheidsstoornissen
 • ernstige psychische aandoeningen
 • dimensioneel
 • integratief
 • persoonsgericht
 • persoonlijkheidstrekken
 • adaptaties
 • betekenisverlening
 • functioneren

Publicaties en presentaties 


Relevante links

Nagila Koster
Nagila Koster Hoofdonderzoeker (Reinier van Arkel)n.koster@reiniervanarkel.nl