Projecten

Wetenschappelijk onderzoek

Criminal and dangerous or sick and in need of care? Biases in Decision Making concerning the Treatment of Patients with a Judicial History

Onderzoekslijn: Overig


(Hoofd)Onderzoeker: Mevrouw drs. S.A.J. de Bont-van der Zande

Doel project

Er wordt onderzoek verricht naar biases (onder andere stereotypering) van clinici en politiemedewerkers in de beoordeling van en besluitvorming omtrent cliënten met een psychische stoornis, die in aanraking zijn gekomen met politie en/of justitie. Er worden in dit kader twee deelonderzoeken uitgevoerd; één naar de (verschillen in) beoordeling van verwarde personen door clinici en politiemedewerkers en één naar verschillen in beoordeling door clinici als gevolg van een verwijzing voor behandeling.

Achtergrond

Uit eerder onderzoek is gebleken dat de doorstroom van cliënten met een forensische achtergrond naar de reguliere ggz regelmatig stagneert. Stereotypering van forensische cliënten en angst bij behandelaren lijken daarbij een rol te spelen. Er zijn voorts veel “grensgevallen”; cliënten die door hun grensoverschrijdend gedrag buiten alle kaders lijken te vallen. De ernst van het (delict)gedrag, maar ook het oordeel van de betrokken verantwoordelijken lijken van invloed te zijn op de besluitvorming rondom deze cliënten. Er is echter nog weinig empirisch onderzoek gedaan naar de aanwezigheid en rol van biases in de oordeelsvorming over deze cliënten. Door inzicht te verkrijgen in de oordeelsvorming en beslisprocessen van betrokken partijen hopen wij daar verandering in aan te kunnen brengen.

Opzet van het onderzoek

In deelonderzoek 1 wordt een videofragment van een verwarde person getoond aan twee typen professionals; politiemedewerkers (N = 51) en clinici (i.e., psychiaters, AIOS, verpleegkundig specialisten en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen; N = 51). Zij worden gevraagd een aantal vragen over de persoon in deze video te beantwoorden.

In deelonderzoek 2 worden twee versies van een uitgeschreven casusvignet gepresenteerd aan clinici (i.e., GZ-psychologen en psychiaters, N = 102), waarin een verwijzing wordt gedaan voor behandeling. De steekproef van clinici worden willekeurig verdeeld in twee groepen en elke groep wordt gevraagd om één versie van het casusvignet te beoordelen. De antwoorden van de twee groepen zullen hierna vergeleken worden.

Verwachte resultaten

We hopen op basis van dit onderzoek aanbevelingen te kunnen doen voor meer objectieve wijzen van oordeels- en besluitvorming, die de zorg voor en behandeling van cliënten met grensoverschrijdend gedrag en/of een forensische achtergrond kunnen verbeteren.

De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd in een peer reviewed journal. We zullen voorts een aantal factsheets maken voor betrokken medewerkers (binnen Politie en GGZ) en een gezamenlijke bijeenkomst organiseren, waarin de bevindingen worden besproken en aanbevelingen voor samenwerking op dit vlak worden gedaan.


Leden projectteam:

  • Naam: Mevrouw Prof. dr. C.L.M. Witteman
  • Organisatie: Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit Nijmegen.
  • E-mailadres: c.witteman@socsci.ru.nl 

Trefwoorden

cognitive biases, heuristics, judgement, decision making, stereotyping, judicial history, confused person.


Publicaties en presentaties 


Relevante links

Hoofdonderzoeker: Mevrouw drs. S.A.J. de Bont-van der Zande
Hoofdonderzoeker: Mevrouw drs. S.A.J. de Bont-van der Zande Hoofdonderzoeker (Reinier van Arkel)j.debont.vandezande@reiniervanarkel.nl