Projecten

Wetenschappelijk onderzoek

De wederzijdse relatie tussen reductie van PTSS-klachten en gezinsfunctioneren bij cliënten met een post traumatische stress stoornis.

Onderzoekslijn: Trauma en herstel


 

(Hoofd)Onderzoeker:  Sabine Tjon Pian Gi  (RvA- FPA & PTC)

Betrokken organisaties: Reinier van Arkel (RvA) – Psychotraumacentrum Zuid Nederland (PTC)

Leden projectteam:

 1. S.C.M. Tjon Pian Gi  (RvA FPA –PTC)
 2. E. van Ee (RvA-PTC). 
 3. M. Hilbink-Smolders (RvA-PTC). 

 

Trefwoorden:

 • Gezinsfunctioneren
 • Posttraumatische stressstoornis (PTSS)
 • Symptoomreductie
 • Trauma
 • Communicatie
 • PCL-5
 • Score-15

Samenvatting:

Doel

Het doel van het onderzoek is te kijken of er een wederzijdse relatie is tussen symptoomreductie en het gezinsfunctioneren bij cliënten gediagnosticeerd met een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS).

Achtergrond

Uit de literatuur blijkt dat PTSS klachten de communicatie in het gezin negatief beïnvloeden. Tevens blijkt een slecht functionerend gezin de kans op het krijgen van PTSS te vergroten en kunnen de PTSS klachten ook binnen een slecht functionerend gezin verergeren. Afzonderlijk zijn 

deze relaties dus onderzocht. Tot nu toe is echter niet onderzocht hoe de relatie tussen de PTSS klachten en het gezinsfunctioneren zich tot elkaar verhouden als je beide gelijktijdig meet. Is het gezinsfunctioneren meer van invloed op de PTSS klachten dan andersom? Zorgen de PTSS klachten voor het slechte gezinsfunctioneren? Is er sprake van een wederzijdse beïnvloeding tussen de PTSS klachten en het gezinsfunctioneren en houden ze elkaar daarmee in stand? Vragen die tot nu toe onbeantwoord zijn gebleven.

De wijze van beïnvloeding is belangrijk om te weten omdat de huidige multidisciplinaire richtlijnen voor PTSS enkel individuele behandeling voorschrijven. Er worden geen systeeminterventies genoemd noch aanbevelingen gedaan betreffende de behandeling van het gezin.

Methode

Het betreft een observationeel onderzoek onder cliënten die van 2016 t/m 2021 een behandeling hebben gevolgd voor PTSS bij het Psychotraumacentrum Zuid-Nederland, onderdeel van Reinier van Arkel.  De cliënten vullen voor en na behandeling de vragenlijsten PCL-5 (voor PTSS klachten) en Score-15 (voor gezinsfunctioneren) in. Met cross-lagged panel analyses onderzoeken we de wederzijdse relatie tussen symptoomreductie en het gezinsfunctioneren. Hierbij kijken we tevens  of de relatie van PTSS-klachten en het gezinsfunctioneren wordt beïnvloed door systeeminterventies.

Verwachte resultaten

We verwachten dat er een wederzijds verband wordt gevonden tussen PTSS klachtenreductie en gezinsfunctioneren. Met deze uitkomst hopen we het belang van een systemische benadering in de PTSS behandeling meer op de kaart te gaan zetten, want PTSS klachten daar hebben niet alleen onze cliënten last van maar ook hun naasten.  


Relevante links: n.v.t.

 

(Hoofd)Onderzoeker: Sabine Tjon Pian Gi (RvA- FPA & PTC)
(Hoofd)Onderzoeker: Sabine Tjon Pian Gi (RvA- FPA & PTC)Hoofdonderzoeker (Reinier van Arkel)S.Tjon-pian-gi@reiniervanarkel.nl