Projecten

Wetenschappelijk onderzoek

Families in the Frontline 1.0: Een Evaluatie van de Effectiviteit van Multi-Family Therapy (MFT) bij Veteraangezinnen

Onderzoekslijn: Trauma en herstel


Betrokken organisaties:

Psychotraumacentrum Zuid-Nederland Reinier van Arkel

Behavioural Science Institute Radboud Universiteit Nijmegen


Leden projectteam:

Dr. mr. Elisa van Ee Psychotraumacentrum Zuid-Nederland Reinier van Arkel, Radboud Universiteit Nijmegen

Peter Janssen, Msc. Psychotraumacentrum Zuid-Nederland Reinier van Arkel

Prof. dr. Toon Cillessen, Behavioural Science Institute, Radboud Universiteit Nijmegen


Doel

Primaire doel is om de effectiviteit van Multi-Family Therapie (MFT) te onderzoeken met als primaire uitkomstmaat gezinsfunctioneren zoals gerapporteerd door de veteraan.

Secundaire doel is om het klinische effect te meten door te kijken naar aanvullende familiematen (gezinsfunctioneren beoordeeld door partner en kinderen 12 jaar en ouder, kindfunctioneren beoordeeld door ouders en kinderen 12 jaar en ouder en relatiefunctioneren beoordeeld door de ouders), maar ook door te kijken naar indicatoren op het niveau van de veteraan als individu (ernst posttraumatische stressstoornis [PTSS] klachten, mentaliseren en emotieregulatie). De rol van mentaliseren en emotieregulatie als potentiele mediërende factoren wordt eveneens onderzocht. 

Achtergrond

De negatieve invloed van PTSS en meer specifiek uitzendgerelateerde PTSS op gezinsfunctioneren is meervoudig aangetoond. Echter blijft er een gebrek aan empirisch bewijs voor de effectivitiet van familiegerichte interventies gericht op het versterken van gezinsfunctioneren bij veteraangezinnen.

MFT is een dergelijk potentieel effectieve behandeling om het functioneren van veteraangezinnen te verbeteren. Het betreft een programma voor gezinnen en heeft als doel het ontlokken van gedragsveranderingen tussen familieleden door het herstructureren van interactie patronen binnen de gezinnen. MFT is een groepsbehandeling waaraan meerdere gezinnen tegelijkertijd participeren en waarbij MFT opgebouwd is uit 8 bijeenkomsten verspreid over 4 maanden.

Methode/opzet onderzoek

Het betreft een multisite observationeel onderzoek waarbij primair het gezinsfunctioneren zoals gerapporteerd door de veteraan gemeten wordt over tijd en waarbij participatie aan MFT vergeleken wordt een met een controlegroep uitsluitend bestaande uit individueel gerichte zorg. De onderzoekspopulatie bestaat uit veteranen waarbij sprake is van uitzendgerelateerde gezinsproblematiek en er zorg wordt gedragen voor tenminste één kind.

Verwachte resultaten/opbrengsten

In vergelijking tot de controleconditie wordt verwacht dat MFT over tijd klinisch effectief is. Hierbij wordt een verbetering verwacht kijkende naar gezins-, kind- en relatiefunctioneren. Bij de veteranen wordt een afname in PTSS klachten verwacht alsmede een versterking in mentaliseren en emotieregulatie, hetgeen verwacht wordt de voorgenoemde effecten te mediëren.


Trefwoorden

  • Gezinsbehandeling
  • Multi-Family Therapy (MFT),
  • Veteraangezinnen
  • Uitzendgerelateerde problematiek
  • Posttraumatische stressstoornis (PTSS)
  • Gezinsfunctioneren
  • Relatiefunctioneren
  • Kindfunctioneren
  • Mentaliseren
  • Emotieregulatie

Publicaties en presentaties 


Relevante links

Elisa van Ee
Elisa van EeHoofdonderzoeker e.vanee@reiniervanarkel.nl