Onderzoekslijnen

Wetenschappelijk onderzoek

GGz Breburg

Het WetenschapsHuis GGz Breburg

GGz Breburg vindt innovatie middels toegepast wetenschappelijk onderzoek belangrijk. Binnen GGz Breburg vinden wetenschappelijk onderzoekers elkaar in het WetenschapsHuis: een netwerk van en voor onderzoekers, opgericht voor het stimuleren, professionaliseren en uitdragen van wetenschap en innovatie binnen de organisatie. Hierbij is het doel dat wetenschappelijk onderzoek en kennisdeling leidt tot innovatie en verbetering van onze behandelresultaten.

GGz Breburg maakt onderdeel uit van Geestdrift; een academische werkplaats binnen Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn aan de Universiteit van Tilburg. Hier werken wetenschappers en praktijkinstellingen structureel samen aan onderzoek. De promovendi zijn ondergebracht in Geestdrift. Bij wetenschappelijk onderzoek en bijbehorende processen trekken we ook samen op met collega’s die werkzaam zijn binnen het Wetenschapsbureau van de Brabant Academie (samenwerkingsverband van ggz-instellingen Reinier van Arkel, GGZ Oost Brabant, GGZ WNB en GGz Breburg).

Neem voor meer informatie contact op met Helene Andrea, secretaris van het WetenschapsHuis:
Email
h.andrea@ggzbreburg.nl, tel. 06-12214798 (werkdagen maandag tm donderdag)

 


Overzicht onderzoekslijnen


 

1. Gecombineerde lichamelijke en psychische klachten

TOPGGz-afdeling Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid
Doelgroep: patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten (ALK)
Onderzoeksteam 10 personen

Hoogleraar: prof. dr. Wijo Kop

Coördinatoren/contactpersonen: dr. Iman Elfeddali, dr. Arjan Videler, dr. Lars de Vroege

Onderzoeksthema’s:

 1. Blended eHealth interventies
  - dagelijkse metingen via app t.b.v. ROM en shared decision making
  - ehealth-ondersteuning (bij shared decision making)
 2. Ontwikkelen nieuw consultatiemodel
  - voor huisartsen en patiënten
  - voor behandelaren van patiënten met EPA (ernstig psychiatrische aandoeningen) en ALK
 3. Innovatieve behandelingen
  - CGT (cognitieve gedragstherapie) + PMT (psychomotore therapie) bij volwassenen en ouderen met ALK
  - Cognitieve revalidatietherapie voor patiënten met ALK

Promotietrajecten:

 • Functionele neurologische stoornissen (de vroegere ‘conversiestoornis’) (Tim van Dijl)
 • KOPP / KOV op volwassen leeftijd bij ALK (Ingrid Brummelhuis)

Samenwerkingspartners onder andere:

 • TOPGGz-afdelingen op ALK: Altrecht (Eikenboom) en Dimence
 • James Lind Alliance en York University (UK)
 • Elisabeth Tweestedenziekenhuis (ETZ)
 • Erasmus MC en RU Groningen

Gehonoreerde Subsidieaanvragen:

Cognitieve gedragstherapie bij patiënten met ALK (Tilburg University) 1. Persoonlijkheidsstoornissen & Ontwikkelingsstoornissen

TOPGGz-afdeling PersonaCura
Doelgroep: ouderen met persoonlijkheidsstoornissen en/of autisme en/of ADHD
Onderzoeksteam 6 personen
Hoogleraar: prof. dr. Bas van Alphen
Coördinatoren/contactpersonen: dr. Arjan Videler, dr. Machteld Ouwens


Onderzoeksthema’s:

 1. Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen
  - Schematherapie
  - Emotieregulatieproblematiek (VERS-Senioren)
  - GIT-PD bij ouderen
  - Psychodiagnostiek en leeftijdsneutraliteit
  - Klinische stadiëring
 2. Autisme (en ADHD)
  - Psycho-educatie (voor senioren met ASS)
  - Partnergroep
  - Behandelgroep
  - Kenmerken van ouderen met late diagnose ASS

3. ADHD
- Psycho-educatie (voor cliënten en naasten)
- Behandelgroep

Promotietrajecten:
-  Emotieregulatieproblematiek bij ouderen (VERS Senioren; Erol Ekiz)
-  Positieve schematherapie voor ouderen (Loes van Donzel)

Subsidieaanvragen:

 • Voorbereiding subsidieaanvraag schematherapie
 • Subsidieaanvraag psycho-educatie voor ouderen - gehonoreerd
 • Vanaf 2022 betaalde detachering Machteld Ouwens naar Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen (GIT-PD onderzoek)

Samenwerkingspartners onder andere:

 • Mondriaan
 • UvA
 • Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen
 • CASS 18+
 • Viersprong
 • NPI Arkin


 1. Herstelondersteunende-, Intensieve- en Persoonsgerichte Zorg (HIP)

Zorggroep en doelgroep: Organisatie-breed met focus op Impact (EPA-clienten)
Onderzoeksteam 4 personen
Coördinatoren/contactpersonen: dr. Yolande Voskes, dr. Margot Metz

Onderzoeksthema’s:

 1. Verplichte zorg, eigen regie en veiligheid
  - High Intensive Care (HIC) 3.0: doorontwikkeling, moeilijke situaties, drijfveren zorgverleners, invloed Wvggz
  - Wetsevaluatie Wvggz en WZD
 2. Herstel, samen beslissen en samenwerken in de triade
  - - Active Recovery Triad (ART): implementatie, en effect op herstel
 3. Herstellen van én in de triade: Bevorderen van de dialoog en samenwerking in de langdurige ggz
  - FACT for life? Herstel en uitstroom binnen FACT
  - Herstel binnen Respijthuis Frits
 4. Gepersonaliseerde informatiebronnen bij samen beslissen en samen leren
  - Samen beslissen met ROM
  - Psychometrisch onderzoek naar o.a. I.ROC
 5. Mentale Gezondheidscentra (MG)
  - Actieonderzoek en lange termijn resultaten
  - Deelonderzoeken (oa. Doelgroep ouderen, LVB, verandering zorgvraag/complexiteit doelgroep, samen beslissen bij Jeugd, ervaringen zorgprofessionals en werkplezier)
 6. COVID-gerelateerd onderzoek, waaronder COFIT PSY/ onder andere:
  - Gevolgen van COVID19 op Herstel
  - Samen Beslissen rond leefstijl

Promotietraject: 

- Fact for life; welke factoren spelen een rol bij herstel en uitstroom binnen FACT? (Eva de Bruijn)

Samenwerkingspartners onder andere:

 • SynQuest
 • Amsterdam UMC
 • CZ

Gehonoreerde subsidie-aanvragen:

 • Herstellen van én in de triade: Bevorderen dialoog en samenwerking in de langdurige ggz (ZonMw)
 • Samen beslissen met ROM op maat en in de keten (ZiN; zorginstituut Nederland)
 • Actieonderzoek Samen Bouwen aan Mentale Gezondheidscentra (ZonMw)
 • Budget vanuit SynQuest voor junior-onderzoeker
 • COFIT PSY: gevolgen van COVID19 op herstel en Samen Beslissen rond leefstijl (ZonMW)


Overige onderzoeken

Onderzoek

Onderzoek door:

Contactpersoon WH/SAR en bijzonderheden

I Berry

Marga van der Poel, Judith Heidman, Perlita Marti

Mirjam Kouijzer

Subsidie € 29.000,-

Medicatie  (vanuit Erasmus UMC)

Jeanne America

Mirjam Kouijzer

MBT early i.s.m. De Viersprong

Mirjam Kouijzer

Mirjam Kouijzer

Effectstudie slapende honden methode

Danny de Bakker

UVA Anneloes van den Broek

Het verloop van schaamte tijdens MBT bij patiënten met borderline problematiek

Femke van Raak

Helene Andrea

Hechting en VR

Francisco Steenbakker

Anneloes van den Broek

UP’s: Herstel in relatie tot hechting bij mensen met een psychose
(wordt mogelijk ingepast in HIP-onderzoekslijn)

Danielle Burghouwt (en collega O.Brabant)

Ingrid Willems

Toegankelijkheid van zorg (ethisch filosofisch perspectief samenwerking met Erasmus MC)

Stefan Vermeulen (extern)

Ingrid Willems

Effectstudie CO-FIT 19

Dewi Bruins

Anneloes van den Broek, Lars de Vroege

Zingeving (klinieken care ouderen)

Dieuwertje de Moed

Margot Metz

ACT bij FACT

Sylvie Teurlings

Lars de Vroege