Projecten

Wetenschappelijk onderzoek

Post-uitzending gezinsfunctioneren en de onderliggende rol van emotieregulatie bij veteraangezinnen

Onderzoekslijn: Trauma & herstel


Onderzoeksteam/ (Hoofd)Onderzoeker

Peter Janssen, MSc, PhD kandidaat , Psychotraumacentrum Zuid-Nederland, Reinier van Arkel & Radboud Universiteit

Prof. mr. dr. Elisa van EePsychotraumacentrum Zuid-Nederland, Reinier van Arkel & Radboud Universiteit

Betrokken organisaties: Psychotraumacentrum Zuid-Nederland, Reinier van Arkel


Doel project

Doel van de huidige studie is om inzicht te krijgen in hoeverre de relatie tussen uitzendgerelateerde posttraumatische stressstoornis (PTSS) klachten en gezinsfunctioneren beïnvloed wordt door emotieregulatie bij veteranen.

Achtergrond: Militaire uitzending kan het gezinsfunctioneren van veteraangezinnen negatief beïnvloeden. Inzicht in factoren die het gezinsfunctioneren na uitzending beïnvloeden is dus cruciaal. Studies suggereren dat een verminderd vermogen tot emotieregulatie bij de veteraan onderliggend is aan gezinsproblematiek.

Methode/opzet onderzoek: Veteranen vullen bij intake bij het Psychotraumacentrum Zuid-Nederland standaard vragenlijsten in over PTSS klachten, emotieregulatie en gezinsfunctioneren. Op deze data voeren we correlatie- en mediatieanalyses uit.

Verwachtte resultaten/opbrengsten: Verwacht wordt dat emotieregulatie bij de veteraan een verklarende rol heeft bij het functioneren van veteraangezinnen. Het vergroten van inzicht in deze factoren is belangrijk omdat het aangrijpingspunten voor behandeling kan geven.


 

Trefwoorden

  • Uitzendgerelateerde problematiek
  • Veteraangezinnen
  • Familie functioneren
  • Emotieregulatie
  • Posttraumatische stressstoornis (PTSS)

 

Prof. mr. dr. Elisa van Ee
Prof. mr. dr. Elisa van Ee HoofdonderzoekerE.van.Ee@reiniervanarkel.nl
(Hoofd)Onderzoeker