Projecten

Wetenschappelijk onderzoek

De rol van vermijding op het effect van een traumabehandeling voor PTSS

Onderzoekslijn: Trauma en herstel


Betrokken organisaties:

Reinier van Arkel – Psychotraumacentrum Zuid-Nederland

Radboud Universiteit Nijmegen- Behavioural Science Institute


(Hoofd)Onderzoeker: m.eidhof@reiniervanarkel.nl


Leden projectteam:

Dr. mr. Elisa van Ee Psychotraumacentrum Zuid-Nederland Reinier van Arkel, Radboud Universiteit Nijmegen

Marloes Eidhof, Reinier van Arkel – Psychotraumacentrum Zuid-Nederland, Radboud Universiteit Nijmegen

Prof. dr. Agnes van Minnen, Radboud Universiteit Nijmegen


Doel

Het project bestaat uit twee onderzoeken:

  • Het doel van onderzoek 1 is om de relatie te begrijpen tussen verschillende vormen van vermijding en de behandelrespons (de afname van PTSS klachten), tijdens en na een intensieve traumabehandeling.
  • Het doel van onderzoek 2 is om te ontdekken wat de invloed van vermijding is op het effect van een reguliere versus een intensieve traumabehandeling.

Achtergrond:

Een aanzienlijk deel van de cliënten behoudt na een traumabehandeling teveel PTSS klachten die herstel in de weg staan. Een breed gedragen hypothese is dat vermijding het verwerkingsproces belemmert en daarmee de PTSS klachten in stand houdt en de kans op terugval van klachten vergroot. De onderzoeksbevindingen over de rol van vermijding zijn tot op heden echter tegenstrijdig. Hierdoor blijft onduidelijk of en welke vorm van vermijding van invloed is op de instandhouding en/of terugval van PTSS klachten na een traumabehandeling.

In het afgelopen decennia zijn intensieve traumabehandelingen ontwikkeld waarbij de gedachte is dat een grotere intensiviteit van behandelen vermijding tegengaat. Wetenschappelijke ondersteuning voor deze hypothese ontbreekt echter.

 Methode/opzet onderzoek:

Onderzoek 1 betreft een longitudinaal onderzoek bij cliënten met een PTSS die deelnemen aan een intensieve traumabehandeling. Op verschillende momenten wordt de mate van vermijding en de ernst van de PTSS symptomen in kaart gebracht. Deze meetmomenten vinden plaats voorafgaand, tijdens en op drie momenten na de behandeling (na 2, 6 en 36 weken). In dit onderzoek worden vijf vormen van vermijding onderzocht: experiëntiële vermijding, trauma gerelateerde vermijding, vermijding van lichamelijke sensaties, dissociatie en vermijdende hechtingstijl.

In onderzoek 2 wordt in verschillende literatuur databases een systematische search uitgevoerd naar studies onder volwassen met een PTSS die een traumabehandeling hebben gekregen en waarbij zowel valide PTSS maten als vermijdingsmaten zijn meegenomen. Op basis van de geïncludeerde studies wordt een moderatie effect gekwantificeerd van vermijding op de afname van PTSS klachten in reguliere en intensieve traumabehandelingen.

Werwachte resultaten/opbrengsten:

Met dit onderzoek hopen we meer zicht te krijgen op individuele reactiepatronen die van invloed zijn op de PTSS klachtenreductie en terugval. 

Inzicht in de invloed van vermijdingsgedrag biedt mogelijkheden voor vroegtijdige detectie van non-respons op behandeling. Daarnaast kan dit inzicht richting geven aan het behandelbeleid gericht op het doorbreken van vermijding, om zodoende de efficiëntie en effectiviteit van de PTSS behandeling te vergroten.


Trefwoorden

  • Psychotrauma
  • Posttraumatische stressstoornis (PTSS)
  • Hoog intensieve traumabehandeling
  • Vermijding
  • Dissociatie

Publicaties en presentaties NVT


 

Marloes Eidhof
Marloes Eidhof Hoofdonderzoeker m.eidhof@reiniervanarkel.nl