Projecten

Wetenschappelijk onderzoek

Health-related wellbeing after implementing the conversation model on positive health

OnderzoekslijnTrauma en herstel


 

Hoofdonderzoeker:  Dr. Mirrian Hilbink (m.hilbink@reiniervanarkel.nl)

Betrokken organisaties: Psychotraumacentrum Zuid-Nederland Reinier van Arkel (RvA-PTC)

Leden projectteam:


 

Trefwoorden:

  • posttraumatische stressstoornis (PTSS)
  • veteranen
  • positieve gezondheid
  • gezondheidswelzijn
  • eigen regie
  • zelfmanagement
  • veerkracht
  • mentaal herstel
  • kwaliteit van leven
  • RCT

Doel project

Het doel van dit onderzoek is het evalueren of veteranen waarbij het gespreksmodel ‘Mijn Positieve Gezondheid’, zoals voorgesteld door Huber, onderdeel uitmaakt van de behandeling een hogere mate van gezondheidswelzijn ervaren dan veteranen die de gebruikelijke behandeling aangeboden krijgen.

Daarnaast zullen ook effecten op veerkracht, zelfmanagement, positieve gezondheid, klachten, kwaliteit van leven en mentaal herstel worden gemeten.

Achtergrond

Veteranen willen gehoord en betrokken worden in de besluitvorming van hun zorgtraject. Desondanks participeren ze onvoldoende in de zorg. Dit is een gemis want eigen regie resulteert in verbetering van het subjectief welbevinden, een positieve interactie tussen lichaam en geest, een betere aansluiting van de behandeling en begeleiding bij de wensen en behoeftes van de patiënt, een grotere patiënttevredenheid en kostenbesparing.

In de meerjarenvisie 2019-2021 van Reinier van Arkel zijn elementen uit het concept ‘positieve gezondheid’ te herkennen. Echter, het ontbreekt aan specifieke toepassingen voor de werkvloer en de richtlijnen voor behandeling zijn nog beperkt. Wij hebben richtlijnen ontwikkeld voor het toevoegen van het gespreksmodel ‘Mijn Positieve Gezondheid’ aan de behandeling van veteranen met PTSS. Er is nog geen onderzoek gedaan naar de effecten van het gebruik van dit positieve gezondheidsgesprek.


Mirrian Hilbink
Mirrian HilbinkHoofdonderzoeker (Reinier van Arkel)m.hilbink@reiniervanarkel.nl