Projecten

Wetenschappelijk onderzoek

Lithium bij dialyse-afhankelijke patiënten: de huidige praktijk in Nederland

Onderzoekslijn: Gedeelde besluitvorming en klinische farmacologie


(Hoofd)Onderzoeker:

Wytse Kuiper


 

Doel project

Het doel van deze studie is om de ervaring en expertise van Nederlandse psychiaters en nefrologen op het gebied van gelijktijdige behandeling met lithium en nierdialyse te bundelen. En om aan de hand daarvan aanbevelingen te formuleren voor de praktijk.

Achtergrond

De behandelcombinatie van lithium en dialyse is zeldzaam en complex, maar is enorm bepalend voor een goede kwaliteit van leven. Het vereist nauwe samenwerking tussen zorgverleners en specifieke kennis. Tot nu toe zijn er maar een klein aantal case reports over deze behandelcombinatie verschenen. Voor zover wij weten zijn er geen concrete richtlijnen die beschrijven hoe de behandeling met lithium vormgegeven dient te worden bij patiënten met nierdialyse.

Opzet onderzoek:

Ons onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van twee digitale vragenlijsten: De eerste vragenlijst vraagt nefrologen en psychiaters naar de algemene behandelstrategie bij gelijktijdige behandeling met lithium en nierdialyse, de samenwerking tussen de betrokken specialisten en de keuzes en overwegingen betreffende het doseren van lithium en het controleren van lithiumspiegels. In de tweede vragenlijst wordt naar dossierinformatie van specifieke casus gevraagd. Ten slotte doen we een systematische review van de relevante literatuur.

Verwachte resultaten/opbrengsten:

De opbrengst van dit alles zal een verzameling zijn van praktijkkennis, theoretische achtergrond en patiëntdata over de behandelcombinatie lithium en nierdialyse, die we systematisch uiteen zullen zetten. Op basis daarvan willen we  aanbevelingen formuleren voor collega nefrologen en psychiaters.

 

Leden projectteam:

 


Trefwoorden

  • Lithium

  • Dialyse

  • Farmacotherapie

  • Nefrologie

  • Bipolaire stoornis

  • Nierfalen


Publicaties en presentaties 


Relevante links

Wytse Kuiper
Wytse KuiperHoofdonderzoeker (Reinier van Arkel)W.kuiper@reiniervanarkel.nl