Projecten

Wetenschappelijk onderzoek

MomS – ‘MOeders Met kind geboren uit Seksueel geweld’

OnderzoekslijnTrauma en herstel


Betrokken organisaties: 

Psychotraumacentrum Zuid-Nederland Reinier van Arkel

Behavioural Science Institute Radboud Universiteit Nijmegen


Leden projectteam:

Adriana Jasperse, Reinier van Arkel

Julia Bala, onafhankelijk consultant

Eline Meuleman, Reinier van Arkel / Radboud Universiteit


Doel project:

Het ontwikkelen en versterken van de preventieve zorg voor moeders met een kind geboren uit seksueel geweld om enerzijds moeder-kind relatieproblematiek te helpen voorkomen en anderzijds bij ernstige problematiek sneller naar passende zorg toe te geleiden.

Achtergrond

Onderzoek naar moeders met een kind geboren uit seksueel geweld toont aan dat deze moeders en kinderen een hoog risico op ontwikkeling van problematiek lopen, zoals hechtingsproblematiek binnen de moeder-kindrelatie, gedragsproblematiek bij jonge kinderen, en depressie- en angstklachten bij volwassen kinderen (van Ee & Kleber, 2013).

Uit kwalitatief onderzoek onder therapeuten blijkt dat zij interventies gericht op de moeder-kindrelatie het meest effectief achten voor moeders met een kind geboren uit seksueel geweld  (Anderson & van Ee, 2018). Therapeuten geven echter ook aan dat deze moeders met hun kinderen voor deze problematiek vaak laat in zorg komen doordat de verbondenheid van het kind met de traumatische ervaring niet eerder besproken wordt, ook niet wanneer zij reeds bekend in de geestelijke gezondheidzorg zijn (van Ee & Blokland, 2019). Het is daarom van essentieel belang om toegankelijke handvatten te ontwikkelen voor (preventieve) zorg voor moeders met een kind geboren uit seksueel geweld.

Methode/opzet onderzoek

Onderzoeksopzet bestaat uit:

1) Systematische analyses van kwalitatieve interviews met verloskundigen, verpleegkundigen en ervaringsdeskundigen;

2) Literatuuronderzoek;

3) O.b.v. de verkregen gegevens ontwikkeling van richtlijnen met een focusgroep van experts;

4) Toegankelijk maken van deze richtlijnen middels website;

5) Ontwikkelen van site bestaande uit psycho-educatie, verhalen van lotgenoten, adviezen, en adressen waar moeders met een kind geboren uit seksueel geweld  hulp kunnen krijgen.

Verwachte resultaten/opbrengsten: Een website waar zowel hulpverleners als moeders met een kind uit seksueel geweld terecht kunnen voor informatie en hulp. De site zal bestaan uit klinische interventies, zoals psycho-educatie en interventies gericht op moederschap. De site biedt moeders die nog niet in zorg zijn tevens de gelegenheid om deze anoniem te raadplegen.


Trefwoorden:

Seksueel geweld


Publicaties en presentaties 


Relevante links

Elisa van Ee
Elisa van EeHoofdonderzoeker (Reinier van Arkel)e.van.ee@reiniervanarkel.nl