Projecten

Wetenschappelijk onderzoek

STeekproef Aanhoudende Psychose (STAP) – cross sectionele studie

Onderzoekslijn: Gedeelde besluitvorming en klinische farmacologie


 

Betrokken organisaties:

Reinier van Arkel
Vrije Universiteit Amsterdam
Hogeschool InHolland
GGZ InGeest


Leden projectteam:


Doel project

Samenvatting:

Doel

Met het onderzoek krijgen we inzicht in de prevalentie van therapieresistente schizofrenie, mate van richtlijnconforme behandeling bij deze groep en redenen voor eventuele onderbehandeling. Daarnaast kijken we naar de mate van en relatie tussen symptomatisch en functioneel herstel.

Achtergrond

In Nederland heeft bijna één op de honderd mensen schizofrenie en per jaar komen daar ongeveer drieduizend nieuwe patiënten bij. Ongeveer twintig tot dertig procent van de patiënten die behandeld worden met antipsychotica blijkt therapieresistent. Definities over therapieresistente schizofrenie (TRS) zijn vooral vanuit een medisch perspectief geformuleerd, maar blijken vooralsnog inconsistent en kunnen aanzienlijk verschillen in hun symptoomprofiel. Onze hypothese is dat de behandeling voor deze kwetsbare groep patiënten (nog steeds) onvoldoende gericht is op symptomatisch en functioneel herstel. Dit brengt het risico met zich mee dat verval in psychosociaal functioneren wordt geaccepteerd in de veronderstelling dat verder herstel niet meer mogelijk is. Dit gaat in bepaalde gevallen mogelijk samen met onterecht behandelpessimisme.

Opzet onderzoek

Bij 360 patiënten met psychotische stoornissen binnen Vroeg Interventie Psychose (VIP) en Flexible Assertive Community Treatment (FACT) teams onderzoeken we hoe het met hen gaat op het gebied van psychotische symptomen en functioneren. We bekijken hoe vaak er sprake is van remissie, geen remissie en therapieresistentie en welke behandeling is gegeven. De patiënt heeft eenmalig één gesprek van ongeveer 60 minuten waarbij interviews/vragenlijsten worden afgenomen. Ook worden er gegevens uit het medisch dossier gehaald.

Daarnaast gaan we psychiaters interviewen om de redenen voor eventuele onderbehandeling te achterhalen. Dit interview duurt per persoon ongeveer 60 minuten.

Verwachte resultaten

Patiënten met therapieresistente schizofrenie komen in aanmerking voor het dan enige effectief bewezen medicijn, clozapine. Patiënten krijgen clozapine nu vaak te laat of vervolgstappen worden onvoldoende aangeboden als clozapine niet werkt. Met de resultaten van dit project kunnen we de vroegdetectie en behandeling van therapieresistentie schizofrenie patiënten verbeteren. 


Trefwoorden

  • Psychose
  • Richtlijnconforme behandeling
  • Therapieresistente schizofrenie
  • Behandelverloop
  • Symptomen
  • Functioneren
  • Herstel

Publicaties en presentaties 


Relevante links

Amy Jongkind
Amy Jongkind(Hoofd) onderzoekera.jongkind@reiniervanarkel.nl
(Hoofd)Onderzoeker