Projecten

Wetenschappelijk onderzoek

7. The effect of family psycho-education groups: a first step in family interventions for families with PTSD

Onderzoekslijn: Trauma en herstel


 

(Hoofd)Onderzoeker: Fréderique van Baalen

Betrokken organisaties:

Reinier van Arkel (Rva) – Psychotraumacentrum Zuid Nederland (PTC)

Leden projectteam:

 1. F. van Baalen (RvA-PTC)
 2. E. van Ee-Blankers (RvA-PTC)
 3. M. Hilbink-Smolders (RvA-PTC)

Samenvatting:

Doel

Het primaire doel is om te onderzoeken of gezinspsycho-educatie groepen leiden tot een verbetering van het gezinsfunctioneren bij gezinnen waarbij een familielid last heeft van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). De secundaire doelen zijn om te onderzoeken of gezinspsycho-educatie groepen leiden tot een vermindering van individuele klachtenniveaus en om te onderzoeken of er een verschil is in effectiviteit van gezinspsycho-educatie groepen tussen gezinnen met milde en ernstige familie functioneringsproblemen.

Achtergrond

Onderzoek heeft aangetoond dat symptomen van PTSS niet alleen de persoon zelf, maar ook zijn of haar familieleden treft. Naast de gevonden negatieve effecten van PTSS op familieleden zijn er ook aanwijzingen dat families kunnen bijdragen aan de veerkracht tegen trauma. Deze bevindingen impliceren dat het gezin een prominente plaats moet krijgen in de behandeling van PTSS. Er is een gebrek aan evidence-based behandelingen in de gezondheidszorg voor gezinnen en er is behoefte aan een stapsgewijs zorgmodel voor gezinsbehandeling. Volgens dit model zou gezinspsycho-educatie over PTSS een eerste stap in de behandeling moeten zijn. Onderzoek naar de effecten van gezinspsycho-educatie laat positieve resultaten zien.

Het betreft een historisch cohortonderzoek waarbij een groep die deelneemt aan de zogenaamde oriëntatiegroep vergeleken wordt met een groep die deelneemt aan de oriëntatiegroep en twee extra gezinspsycho-educatie sessies. De groepen worden primair vergeleken op het gezinsfunctioneren gerapporteerd door de ouder(s) over tijd. De onderzoekspopulatie bestaat uit personen met PTSS en hun partner die een gezin hebben met kinderen waar zij voor zorgen. Alleenstaande ouders kunnen ook deelnemen aan dit onderzoek.

Verwachte resultaten/opbrengsten

De verwachting is dat de gezinspsycho-educatie groep een positief effect heeft op het gezinsfunctioneren en de individuele klachtenniveaus. De studie draagt bij aan kennisvergaring omtrent familie interventies en zou een eerste stap kunnen zijn in het ontwikkelen van een stapsgewijs zorgmodel voor gezinsbehandeling bij PTSS.


Trefwoorden:

 • Gezinsinterventie
 • Posttraumatische stressstoornis (PTSS)
 • Gezinsfunctioneren
 • Psycho-educatie
 • Gezinspsycho-educatie
 • Groepsbehandeling
 • Stapsgewijs zorgmodel
 • Trauma
 • Veerkracht
Fréderique van Baalen
Fréderique van BaalenHoofdonderzoeker F.van.Baalen@reiniervanarkel.nl