Het Wetenschapsbureau

De onderzoeker aan het woord

"Ik ben Lianne Stevens. Ik werk als gz-psycholoog bij team Bipolair van het Centrum voor Ouderen- en Ziekenhuispsychiatrie van Reinier van Arkel. Hiernaast werk ik mee aan het onderzoek naar de Werkgerichte Geïntegreerde Behandelaanpak (WGB).”  

63b0fb0 w1272 fotoliannestevensvoo

Dr. Lianne Stevens

Werkgerichte Geïntegreerde Behandelaanpak
De WGB is een behandel-reïntegratiemethodiek voor mensen met psychische klachten. De methode is in 2016 bij Reinier van Arkel geïntroduceerd door Helma Cissen, klinisch psycholoog, in samenwerking met het UWV.

Uit onderzoek blijkt dat mensen met psychische klachten vaak extra ondersteuning nodig hebben bij hun reïntegratie. Herstel van klachten betekent namelijk niet automatisch herstel van reïntegratie in werk. Bovendien zijn werkgevers terughoudend bij het aannemen van mensen met psychische klachten, zelfs als ze hersteld zijn van deze klachten, blijkt uit onderzoek. Om deze reden hebben UWV en ggz de handen ineengeslagen. 
De WGB is voor mensen die een WIA-, WAJONG of ziektewetuitkering hebben bij het UWV van Den Bosch en die een behandeling starten bij Reinier van Arkel. Een jaar lang werken de deelnemer, zijn behandelaar en het UWV nauw samen om de behandeling zo goed mogelijk aan te laten sluiten op een succesvolle terugkeer naar werk.  

Wat onderzoek je?
“We onderzoeken de relatie tussen de behandeling, maatschappelijk herstel en kwaliteit van leven van deelnemers aan het WGB-traject. Dit geeft een eerste indicatie van een mogelijk effect van deze methodiek. Daarnaast wordt onderzocht of de betrokken hulpverleners van Reinier van Arkel, UWV en reïntegratiebureaus de WGB modelgetrouw toepassen.”
De modelgetrouwheidsschaal is ontwikkeld voor de WGB en beschrijft de elementen die maken dat een cliënt een stap kan zetten in zijn werkzame leven. “We onderzoeken in hoeverre er volgens deze schaal wordt gewerkt. Doen we wat we hebben afgesproken, en als we dat niet doen, wat voor effect heeft dat dan op de uitkomsten?”

Wat beweegt jou om mee te doen aan dit onderzoek?
“Naast mijn functie als gz-psycholoog doe ik graag onderzoek. Ik ervaar dagelijks in mijn werk hoe waardevol deze aanpak is. Het geeft me voldoening deze methode te verbeteren en verder te ontwikkelen.”

Wat hoop jij op korte termijn met dit onderzoek te bereiken?
“Ik hoop dat we met dit onderzoek zichtbaar kunnen maken dat modelgetrouw werken leidt tot verhogen van kwaliteit van leven van deelnemers en de stap naar werk kleiner en gemakkelijker wordt”, vertelt Lianne. Eind 2022 is in verband met het 5-jarig jubileum, de bundel ‘Samen naar werk’ uitgegeven. Hierin staan de ervaringen van cliënten en professionals met de WGB opgetekend. Deze bundel is beschikbaar voor geïnteresseerden en kan worden opgevraagd via: h.cissen@reiniervanarkel.nl