Tweede editie Wetenschapsprijs Brabant Academie

Wetenschapsprijs Brabant Academie 2023/2024

En de winnaars van de Brabant Academie Wetenschapsprijs zijn ....

Bijna 500 collega's werkzaam bij een van de organisaties aangesloten bij de Brabant Academie (Reinier van Arkel, GGZ Oost Brabant, GGz Breburg en GGZ Westelijk Noord-Brabant) stemden afgelopen weken op de genomineerden die wat hen betreft de Wetenschapsprijs 2023-2024 verdienen. In de categorie Wetenschappelijke publicatie was het een close finish. In de categorie Praktijkgericht onderzoek tekende de winnaar zich duidelijk af. De winnaars werden afgelopen dagen op hun werkplek ‘overvallen’ en toegesproken door Helene Andrea (lid Wetenschapsbureau Brabant Academie) en een bestuurder, bij GGz Oost Brabant Joris Hendrickx en bij Reinier van Arkel Tom van Mierlo. Zij ontvingen een trofee, een cheque van 500 euro én krijgen een podium voor hun onderzoek.

 

Joska van Houten wint in categorie Wetenschappelijke Publicatie

In de categorie Wetenschappelijke Publicatie won de publicatie van Joska van Houten, GZ-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog bij GGz Oost-Brabant. Joska deed onderzoek naar de effectiviteit van deeltijd groepsschematherapie voor patiënten met persoonlijkheidsstoornissen. Hoewel deeltijd groepsschematherapie veel in de praktijk wordt toegepast, is dit de eerste keer dat deze vorm van schematherapie werd onderzocht. Belangrijk, want een specifieke subgroep heeft onvoldoende baat bij ambulante therapie.

Joska was ‘totaal verrast’ met het winnen van de prijs. “De samenwerking tussen onze 4 organisaties in de Brabant Academie vind ik super mooi; het is een extra platform om aandacht te genereren voor het belang van onderzoek en de onderlinge samenwerking hierin te bevorderen. Het inspireert ook en prikkelt om zelf met onderzoek aan de slag te gaan. Daarom besloot ik ook zelf mee te dingen, maar dat ik ook echt zou winnen had ik niet verwacht. Onderzoek naar de effectiviteit van schematherapie als zodanig was er wel, maar niet specifiek voor de deeltijdvariant. De wetenschappelijke onderbouwing van deze specifieke vorm is relevant nu de actualiteit van de ggz ons vraagt om kostenbewustzijn en efficiëntie. Dit onderzoek is een  eerste aanzet  voor de onderbouwing van wat we in de praktijk toepassen.” Graag wil ze haar dank uitspreken aan coauteurs van het artikel Nathan Bachrach en Samantha Bouwmeester en aan Linda die graag bereid was om als deelnemer aan de deeltijd groepsschematherapie uit te leggen wat deze behandeling voor haar betekend heeft.  

ba wetenschapsprijs joska van houten

 

Ed de Tollenaer winnaar categorie Praktijkgericht Onderzoek

Ed de Tollenaer, werkzaam als muziektherapeut op de High Intensive Care van Reinier van Arkel won in de categorie Praktijkgericht onderzoek . Ed onderzocht hoe het gebruik van elektronische muziek en muziekproductie het stabilisatieproces van cliënten in crisissituaties kan verbeteren.

Ook Ed had het winnen van de prijs echt niet zien aankomen en wist niet wat hem overkwam toen een delegatie de muziektherapie ruimte kwam binnenlopen om hem te verrassen met de prijs. “Ik werd door mijn collega RoseAnne van Beek getipt om mijn onderzoek in te sturen voor de Brabant Academie Wetenschapsprijs. Een praktijkonderzoek dat ik uitvoerde in het kader van mijn opleiding tot muziektherapeut. Dat ik als winnaar uit de bus kom is een belangrijke opsteker voor de muziektherapie.”
Ed besloot tot juist dit onderzoek omdat hij merkte dat cliënten behoefte hadden om op een andere met muziek aan de slag te gaan dan met de traditionele muziekinstrumenten. “Door aan de slag te gaan met elektronische muziek kunnen cliënten niet alleen muziek creëren maar er ook naar luisteren, dat vormt een extra laag in de ervaring.” Ed hoopt dat zijn onderzoek ertoe bijdraagt dat ook andere muziektherapeuten elektronische muziek en muziekproductie gaan inzetten om cliënten te helpen bij hun herstel.  

 

ba wetenschapsprijs ed de tollenaer

35 Inzendingen
Om mee te dingen naar de Brabant Academie Wetenschapsprijs 23-24 konden medewerkers werkzaam bij één van de vier organisaties van A59/Brabant Academie, een artikel, essay, boek, scriptie of andere publicatie insturen waarin onderzoeksresultaten aan bod kwamen die relevant zijn voor de ggz-praktijk. Er waren twee categorieën: wetenschappelijke publicatie en praktijkgericht onderzoek.
In totaal leverde dit maar liefst 35 inzendingen op. Een deskundige jury koos uit al deze inzendingen genomineerden voor de categorie Wetenschappelijke Publicatie en de categorie Praktijkgericht Onderzoek. Op deze genomineerden kon door medewerkers van de aangesloten organisaties worden gestemd. De genomineerde met de meeste stemmen mag zich Winnaar Wetenschapsprijs 23-24 noemen.  

Pitches en samenvattingen 

Genomineerden in de categorie Wetenschappelijke Publicatie

Effectiviteit deeltijd groepsschematherapie voor patiënten met persoonlijkheidsstoornissen 

    Joska van Houten (GGz Oost Brabant)
    Lees de samenvatting. 

  

 

 

Kenmerken van persoonlijkheidsstoornissen, schema’s en modi bij mensen met ernstige dissociatieve stoornissen 
Robin van der Linde (GGZ Oost Brabant)
Lees de samenvatting. 

   

Pitches en samenvattingen

Genomineerden in de categorie Praktijkgericht Onderzoek 

Actieonderzoek naar ontslaggericht werken in FACT-teams 
Gerlinde van de Wetering (Reinier van Arkel)
Lees de samenvatting

Resultaten van twee jaar actieonderzoek naar de Mentale Gezondheidscentra
Margot Metz (GGz Breburg)
Lees de samenvatting.

 

Just Play – Elektronische muziek en muziekproductie in muziektherapie – 
Ed de Tollenaer (Reinier van Arkel)
Lees de samenvatting. 

Contactpersonen Wetenschapsbureau

GGz Breburg

Helene Andrea
(h.andrea@ggzbreburg.nl)

M 06-12214798

GGZ Oost Brabant

Laura van der Leest – Brugel 
(lwpm.vander.leest-brugel@ggzoostbrabant.nl)

M 06-13280817

GGZ Westelijk Noord-Brabant

Matthijs Hamakers
(m.hamakers@ggzwnb.nl)

M 06- 23083320

Reinier van Arkel

Michelle Hendriks
(michelle.hendriks@reiniervanarkel.nl)

M  06-15025263