Vakgroep Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

De vakgroep NAH van de Brabant Academie wil komen tot een volledig dekkende netwerkzorg voor mensen met hersenletsel en psychiatrie met de samenwerkende partners in de regio A59.

Als medewerkers elkaar beter en sneller weten te vinden in het grote werkgebied en vooral binnen de A59 organisaties, zorgt dit voor deskundigheidsbevordering. Dit leidt tot hoogwaardige specialistische zorg voor alle cliënten.

Uitgangpunten:

  • de zorg wordt dicht bij patiënt aangeboden;
  • lichte zorg waar mogelijk, intensief waar nodig;
  • regiebehandelaars moeten hersenletsel kunnen signaleren;
  • niet iedereen alles hoeft te weten, als je maar weet waar je de expertise kunt vinden.

Vooral de bewustwording van het zien van het hersenletsel is een belangrijke inzet. Momenteel heeft men de neiging om te kijken via een psychiatrische bril en niet of beperkt somatisch. Het signaleren en doorverwijzen zijn de belangrijkste verbeterpunten bij de huidige aanpak.

Werkgroep
We hebben een werkgroep met minimaal twee aandachtsfunctionarissen per organisatie. Momenteel toetsen we kwaliteitscriteria en maken we een sociale kaart op gebied van hersenletsel voor elke organisatie. Vervolgens gaan we onze kennis delen en de consultatie verder vormgeven.

Contactpersonen

Meer informatie